Clienttevredenheid 2014

Resultaten cliŽnttevredenheidsonderzoek 2014

Wat houdt kwaliteit in voor cliŽnten?

Alle respondenten geven iets anders aan bij de vraag: ĎWat vind je belangrijk in de activiteiten?í. De een wil zelfstandig kunnen werken, de ander houdt van koken en weer een ander wil bezig zijn op de computer. Uit antwoorden van de interviews met cliŽnten is gebleken dat BonneVie cliŽntgericht werkt. Op de vraag wat de respondenten leuk vinden om te doen geven zij allen een verschillend antwoord. Uit participerende observaties blijkt dat de respondenten deze verschillende activiteiten ook daadwerkelijk mogen doen. Echter geven twee respondenten aan dat zij soms iets doen wat minder naar hun zin is, bijvoorbeeld dat zij mee gaan naar een tuincentra. Één van de respondenten geeft aan dat hij begrijpt dat hij zichzelf af en toe aan moet passen.

 

CliŽnten van BonneVie vinden het belangrijk dat er in een dagbesteding een goede sfeer is. Daarbij vinden zij hartelijkheid, vriendelijkheid en bezig zijn belangrijke factoren. Één respondent geeft aan dat hij rolstoeltoegankelijkheid belangrijk vindt en deze voldoende is bij BonneVie.

 

Wat de respondenten belangrijk vinden aan begeleiding in een dagbesteding, is dat zij zorgen voor een goede sfeer en duidelijk uitleg geven. Begeleiding moet er zijn voor cliŽnten wanneer dat nodig is. Twee respondenten vinden het prettig als begeleiding taken aanbiedt. Over de begeleiding van BonneVie zijn de respondenten positief. Een respondent vertelt het volgende: ĎDe begeleiders zijn erg vriendelijk en ze zijn aardig voor me. Ze helpen mij goed en ik kan er goed mee samenwerkení.

 

Punten waar respondenten tevreden over zijn worden hieronder weergegeven:

 • Begeleiding helpt de cliŽnt goed.

 • Respondenten weten wat zij mogen en kunnen doen bij de dagbesteding van BonneVie.

 • Respondenten mogen zelfstandig werken aan taken die zij graag willen doen.

 • Respondenten vinden dat er een goede sfeer hangt.

 • Door de kleinschaligheid kent iedereen elkaar en weet iedereen van elkaar wat de beperkingen zijn en hoe hier mee om te gaan.

 • BonneVie houdt zich aan afspraken.

 • Alle respondenten voelen zich veilig bij BonneVie.

 • Begeleiders houden rekening met de cliŽnt. Een respondent verteld het volgende: ĎIk heb heel veel pijn. Dat zie je niet aan mij maar het is er wel. Ik voel het soms wel van mijn kruin tot aan mijn teení (Respondent 4, persoonlijke communicatie, 25 maart 2014). Op de vraag of hier rekening mee gehouden wordt antwoord zij Ďjaí.

   

  Op de vraag wat er niet goed gaat binnen BonneVie, geven twee respondenten aan last te hebben van de verschillen in doelgroep. Zij vinden het moeilijk om te gaan met cliŽnten van een andere doelgroep.