Clienttevredenheidsonderzoek 2015

    
Welzijn bij BonneVie
Alle cliŽnten geven aan zich altijd veilig te voelen bij BonneVie. 80% van de cliŽnten geeft aan het ook altijd leuk te hebben bij BonneVie. BonneVie scoort op dit gebied een 8. Van de cliŽnten geeft 70% aan dat het altijd goed gaat met hem of haar, 20% geeft aan dat het soms goed gaat, één cliŽnt geeft aan dat het nooit goed met hem gaat. BonneVie scoort op dit gebied gemiddeld een 8,2. CliŽnten geven aan voornamelijk tevreden te zijn over de activiteiten en werkzaamheden en over de sfeer. Verbeterpunten liggen volgens de cliŽnten op het gebied van structuur en contact met mede cliŽnten.
  
Veiligheid
Alle cliŽnten geven aan zich altijd veilig te voelen bij BonneVie en beoordelen de veiligheid met een 9. Deze veiligheid wordt voornamelijk ervaren doordat begeleiding bereikbaar en benaderbaar is. Eén cliŽnt heeft aangegeven graag vaker ontruimingsoefeningen te willen doen. 
  
Zorg
Alle cliŽnten geven aan dat BonneVie zorg levert zoals afgesproken. Daarnaast geven zij ook allemaal aan dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Niet alle cliŽnten weten dat de afspraken die gemaakt zijn over de zorg die BonneVie levert vastgelegd zijn in een zorgplan, dat voor hem/haar inzichtelijk is. 11% van de cliŽnten blijkt dit niet te weten. Mogelijkheden tot verbetering liggen in het vaker en duidelijker bespreken van het aanwezige zorgplan en de daarin opgeschreven afspraken. Enkele cliŽnten geven aan het lastig te vinden dat een afspraak een enkele keer kan wijzigen. Het invullen van de dag-planning kan hierin helpen. Een verbeterpunt ligt ook bij de telefonische bereikbaarheid. 
  
Werkzaamheden
De cliŽnten geven aan over het algemeen tevreden te zijn over de werkzaamheden die zij bij BonneVie uitvoeren; 78% is altijd tevreden over de werkzaamheden. De cliŽnten geven gemiddeld een 8,2. De meeste cliŽnten zijn erg tevreden over de mate waarin de werkzaamheden aansluiten bij de eigen talenten. Dit resulteert in een gemiddeld cijfer van 8,6. 88% van de cliŽnten geeft aan dat de werkzaamheden altijd aansluiten bij waar hij of zij goed in is. Enkele cliŽnten geven tijdens het onderzoek aan de huidige activiteiten uit te willen breiden met nieuwe activiteiten. 
  
Medewerkers
CliŽnten beoordelen de medewerkers van BonneVie met een 8,6. 70% van de cliŽnten geeft aan altijd tevreden te zijn over de medewerkers. CliŽnten benoemen tevreden te zijn met de betrokkenheid die begeleiders tonen, het luisterend oor dat zij bieden en de aandacht die zij hebben voor cliŽnten en hun werkzaamheden. Verbeterpunten liggen op het gebied van telefonische bereikbaarheid. Enkele cliŽnten geven aan het lastig te vinden als de begeleiding soms erg druk is.  

Mede-cliŽnten
De cliŽnten geven aan het contact met mede-cliŽnten niet altijd even makkelijk te vinden; 40% is niet altijd tevreden over het contact met mede cliŽnten, 10% is dat nooit. De helft van de cliŽnten geeft echter aan wel altijd tevreden te zijn. CliŽnten beoordelen het contact met mede cliŽnten met een 7.7. Moeilijkheden worden voornamelijk ervaren bij momenten waarop alle cliŽnten samen zijn of in het contact met specifieke mede-cliŽnten.  
     

Clienttevredenheidsonderzoek

Tijdens de afname van het onderzoek bleek dat er verbetering mogelijk is op dit gebied. Vragenlijsten zijn nog onvoldoende afgestemd op de verschillende niveaus van cliŽnten. Daarnaast blijkt de vraagstelling enkele keren te onduidelijk en te weinig concreet. Aanbeveling is om dit voor het volgende onderzoek aan te passen.    
 
Tijdens het cliŽnttevredenheidsonderzoek hebben cliŽnten verschillende vragen beantwoord over hun welzijn bij BonneVie en hun tevredenheid over BonneVie. CliŽnten hebben dit gedaan op hun eigen niveau, mede aan de hand van schaalvragen (altijd, soms, nooit of rood, oranje, groen). Waar cliŽnten hiertoe in staat waren hebben zij ook een cijfer toegekend van 1 (slecht) tot 10 (goed).