Clienttevredenheid 2016

Clienttevredenheid 2016:


~Het cliënttevredenheidonderzoek is in december 2016 afgenomen.

~Uitkomsten van de clienttevredenheid:

- Op de vraag ‘vind je het leuk bij BonneVie’ wordt een gemiddeld cijfer van 9 gescoord.

- Veiligheid: gemiddelde score van 8,6

- Tevredenheid over de werkzaamheden: gemiddelde score 9,3

- ‘Aansluiten van werkzaamheden waar je goed in bent’: gemiddelde score 9

- Tevredenheid over de medewerkers: gemiddelde score 9,4

- Tevredenheid over de medeclienten bij BonneVie: gemiddelde score 8,8


Voor 2017 wordt de vragenlijst aangepast zodat deze nog meer toegankelijk wordt voor mensen die moeite hebben met de bestaande vragenlijst.