CliŽnttevredenheid 2017

 
 Verslag cliënttevredenheid 2017

 1.      Vind je het leuk bij BonneVie?

Cliënten geven aan het leuk te vinden bij BonneVie. Er wordt drie keer een tien gegeven, vier keer een negen, negen keer een acht, één keer een zeven, één keer een zes en één keer een vier. Dit resulteert in een gemiddelde van 8.2.De redenen die hiervoor worden genoemd zijn: gezelligheid, afwisselende taken, keuzevrijheid, aandacht, sfeer en sociale contacten. Twee cliënten kwamen op moment van onderzoek qua stemming somber over. Dit heeft mogelijk invloed gehad op de beoordeling. Een van deze cliënten gaf aan dat het voor haar niet altijd duidelijk is wat ze kan doen bij BonneVie.

2.      Gaat het goed met jou bij BonneVie?

Cliënten geven aan dat het goed met hen gaat bij BonneVie. Er wordt één keer een tien gegeven, vijf keer een negen, negen keer een acht, twee keer een zeven en twee keer een zes. Dit resulteert in eengemiddelde van 8.1. Er wordt onder andere als reden genoemd dat men goed bezig wordt gehouden met oog voor eigen grenzen. Ook geven ze aan met plezier hun werk uit te voeren en het leuk te vinden dat er nieuwe dingen geleerd worden. Een iemand geeft aan moeite te hebben met de afwisseling van begeleiding en het uiten van dingen die niet zo goed gaan.

3.      Voel je je veilig bij BonneVie?

Alle cliënten geven aan zich veilig te voelen bij BonneVie. Er wordt zes keer een tien gegeven, vier keer een negen, zeven keer een acht, één keer een zeven en twee keer een zes. Dit resulteert in een gemiddelde van 8.6. Cliënten geven als reden dat ze zich op hun plek voelen en waarderen de oplettendheid van de medewerkers.

4.      Heb je een zorgplan met daarin afspraken over de zorg die je krijgt?

Een aantal cliënten weet niet of ze een zorgplan hebben. Dit is een aandachtspunt voor BonneVie. Cliënten die dit wel weten geven aan hier tevreden over te zijn. Er wordt hier één keer een tien gegeven, twee keer een negen en vijf keer een acht. Dit resulteert in een gemiddelde van 8.5.

5.      Ontvang je de zorg/begeleiding zoals in je zorgplan is afgesproken?

Cliënten die deze vraag hebben beantwoord geven aan de zorg/begeleiding te ontvangen zoals afgesproken. Er wordt hier drie keer een tien voor gegeven, twee keer een negen en zes keer een acht. Dit resulteert in een gemiddelde van 8.7. Er wordt onder andere als reden genoemd dat dingen altijd bespreekbaar zijn.

6.      Komt BonneVie de gemaakte afspraken na?

Cliënten geven aan dat BonneVie de gemaakte afspraken na komt. Uitzondering van één cliënt. Deze cliënt gaf een vier. Cliënt kon zich geen voorbeeld herinneren. Er wordt zes keer een tien gegeven, vier keer een negen, zeven keer een acht, twee keer een zeven en één keer een vier. Dit resulteert in een gemiddelde van 8.5.

       7/8 Ben je tevreden over de werkzaamheden die je uitvoert? Sluiten deze werkzaamheden aan?

De meeste cliënten geven aan tevreden te zijn over de werkzaamheden en de aansluiting daarvan. Wat betreft de tevredenheid zijn het de volgende scores: vier keer een tien, vier keer een negen, zes keer een acht, drie keer een zeven en één keer een zes. Dit resulteert in een gemiddelde van 8.3.

Dit zijn de scores wat betreft de aansluiting van de werkzaamheden op de cliënt: twee keer een tien, vier keer een negen, acht keer een acht, één keer een zeven, één keer een zes en één keer een vijf. Dit resulteert in een gemiddelde van 8.1.

Cliënten geven aan gemotiveerd te zijn. Één cliënt geeft aan moeite te hebben met werkzaamheden die geen doel hebben.

9. Ben je tevreden over de medewerkers van BonneVie?

Cliënten geven aan tevreden te zijn over de medewerkers van BonneVie. Er wordt zeven keer een tien gegeven, vijf keer een negen, vijf keer een acht en drie keer een zeven.Dit resulteert in een gemiddelde van 8.8. Veelal wordt de goede communicatie als reden genoemd. Daarnaast worden de volgende dingen genoemd: medewerkers zijn aardig, je kunt altijd bij ze terecht en ze zijn enthousiast.

10. Ben je tevreden over het contact met medecliënten van BonneVie?

Cliënten geven aan tevreden te zijn over het contact met medecliënten van BonneVie. Er wordt twee keer een tien gegeven, vier keer een negen, vier keer een acht, vier keer een zeven en drie keer een zes. Dit resulteert in een gemiddelde van 7.9. Er wordt genoemd dat het contact onderling leuk en gezellig verloopt. Sommige cliënten hebben, zoals ze zelf zeggen wat moeite met het kinderlijke gedrag van medecliënten of geven aan hier aan te moeten wennen. Ook wordt er als reden genoemd dat de karakters niet altijd matchen. Verder is er een cliënt die aangeeft zich soms verantwoordelijk te voelen voor negatief gedrag van andere cliënten.