Missie en Visie

Missie van BonneVie

Cliënten
 
Een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van de cliënt is de grondslag waar de zorg van BonneVie uit voort komt. BonneVie wil een positieve bijdrage leveren aan het gevoel van eigenwaarde van de cliënt. BonneVie vindt het belangrijk dat iedere cliënt als individu tot zijn of haar recht komt.
 

Medewerkers
 
BonneVie wil een enthousiaste werkgever zijn waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. BonneVie vindt het belangrijk om de individuele competenties van medewerkers gericht in te zetten, zodat het team elkaar aanvult en versterkt. Samenwerken in de maatschappij. BonneVie vindt het belangrijk om binnen de eigen gemeenschap actief te zijn en samen te werken. Ieder op zijn of haar eigen manier volwaardig mee doen in de maatschappij.
 

Communicatie
 
Een duidelijke communicatie is binnen BonneVie belangrijk. We streven ernaar om transparant te werken en nauw contact te onderhouden met cliënten en hun contactpersonen. En we trachten een open sfeer te creëren waarbij mensen zich vrij voelen om zich te uiten.
 

 
Visie van BonneVie

Cliënten
 
Een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van de cliënt willen we bereiken door te werken vanuit een persoonlijke benadering waarbij de wensen en mogelijkheden van de cliënt centraal staan. Elke cliënt mag zijn talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten bij de werkzaamheden of activiteiten.Doordat de cliënt mag kiezen wat hij/zij leuk vindt en goed kan maar ook door middel van het ervaren van eigen regie wordt de eigenwaarde van de cliënt gevoed en voelt de cliënt zich nuttig en gewaardeerd. Inspelen op individuele wensen wil BonneVie bereiken door het werken in kleine en overzichtelijke groepen en door het inzetten van extra handen.BonneVie uit waardering voor ieder individu met zijn of haar talenten zodat men zich nuttig en gewaardeerd voelt.
 
 
Medewerkers
 
Elke medewerker mag zijn competenties ontdekken, ontwikkelen en gericht inzetten bij de werkzaamheden. Door medewerkers hiervoor de ruimte te geven en te stimuleren ontstaat er een team dat elkaar versterkt en van elkaar kan leren.
 
 
Samenwerken in de maatschappij
 
Door samen met cliënten het contact aan te gaan met scholen, lokale bedrijven en overheid komen de mogelijkheden van BonneVie en deze andere partijen in beeld. Doordat cliënten mee kunnen doen in de samenleving werken we aan het vergroten van eigenwaarde en competentie ontwikkeling. BonneVie traint en ondersteunt de cliënt waar dat nodig is.
 
 
Communicatie
 
Om tot een optimaal resultaat te komen zoeken we regelmatig contact met de cliënt en zijn/haar betrokkenen om de ondersteuning up-to-date te houden. Ook werken we door transparant en open te zijn in de communicatie aan een sfeer waarin alles besproken kan worden. Hierdoor voelt men zich vrij om vragen en onduidelijkheden aan te kaarten. Zowel voor cliënten als voor medewerkers.We stemmen de ondersteunende communicatie af per individu, waar heeft iemand baat bij in het dagelijks functioneren of bij het leren van nieuwe dingen (bijvoorbeeld een dagschema of picto’s/foto’s).
 
 
Uitgangspunten bij BonneVie
 
Waardering voor je talenten en wie je bent, respectvol omgaan met elkaar, eigen keuzes maken, zoveel mogelijk zelf regie voeren en met een voldaan gevoel naar huis toe gaan!