Financiering

De begeleiding vanuit BonneVie wordt betaald uit een indicatie. Dit kan via Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB).

De indicatie wordt afgegeven door een WMO consulent van de gemeente en wordt beschikking genoemd. In de beschikking staat hoeveel uren/dagdelen begeleiding je kunt krijgen. Ook staat in de beschikking of je recht hebt op vervoer van en naar de dagbesteding.

Heb je een indicatie van het CIZ of zorgkantoor? Of heb je nog geen indicatie maar wel zorg nodig dan kan BonneVie je daarmee op weg helpen. Vraag dan naar de mogelijkheden via het contactformulier of bel: 06-20451826