Over ons

BonneVie is een zorgaanbieder voor mensen met een beperking en actief in de gemeente Altena. We zijn in 2013 gestart op het industrieterrein in Wijk en Aalburg. Door de groei en een unieke kans zijn we in 2016 verhuisd naar Perzikstraat 1a, een prachtige boerderij in de kern van Wijk en Aalburg.

We vinden een goede kwaliteit van de zorg erg belangrijk en blijven daarin innovatief. BonneVie is in bezit van het HKZ kwaliteit certificaat voor kleinere aanbieders in de zorg. Jaarlijks worden de kwaliteitseisen opnieuw getoetst.

BonneVie biedt aan gemiddeld 30 klanten dagbesteding, begeleiding aan huis of een combinatie van deze ondersteuning. Bij BonneVie werken 7 begeleiders, daarnaast zijn er 7 vrijwilligers werkzaam ter ondersteuning bij verschillende activiteiten.

Benieuwd of BonneVie iets voor u kan betekenen?

Missie en visie

Klanten

Een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van de klant is de grondslag waar de zorg van BonneVie uit voort komt.

Dit willen we bereiken door te werken vanuit een persoonlijke benadering waarbij de wensen en mogelijkheden van de cliënt centraal staan. Elke klant mag zijn talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten bij de werkzaamheden of activiteiten. Doordat de klant mag kiezen wat hij/zij leuk vindt maar ook dmv het ervaren van eigen regie wordt de eigenwaarde van de klant gevoed en kan hij/zij zich nuttig en gewaardeerd voelen. Inspelen op individuele wensen wil BonneVie bereiken door het werken in kleine en overzichtelijke groepen en door het inzetten van extra handen.

Medewerkers

BonneVie wil een enthousiaste werkgever zijn waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Elke medewerker mag zijn competenties ontdekken, ontwikkelen en gericht inzetten bij de werkzaamheden. Door medewerkers hiervoor de ruimte te geven en te stimuleren ontstaat er een team dat elkaar versterkt en van elkaar kan leren.

Samenwerken in de maatschappij

BonneVie vindt het belangrijk om binnen de eigen gemeenschap actief te zijn en samen te werken. Ieder op zijn of haar eigen manier volwaardig mee doen in de maatschappij.

Door samen met klanten het contact aan te gaan met scholen, lokale bedrijven en overheid komen de mogelijkheden van BonneVie en deze andere partijen in beeld. Doordat klanten mee kunnen doen in de samenleving werken we aan het vergroten van eigenwaarde en competentie ontwikkeling. BonneVie traint en ondersteunt de klant waar dat nodig is.

Werkwijze binnen BonneVie

Een duidelijke communicatie is binnen BonneVie belangrijk. We streven ernaar om transparant te werken. Om tot een optimaal resultaat te komen zoeken we regelmatig contact met de cliënt en zijn/haar betrokkenen om de ondersteuning up-to-date te houden. Hierdoor voelt men zich vrij om vragen en onduidelijkheden aan te kaarten. Dit wordt jaarlijks getoetst bij zowel klanten als medewerkers en wordt door beiden een hoge score gegeven voor transparante communicatie en een ´veilig´ overlegklimaat.

We leggen de afspraken, wensen en doelen gezamenlijk vast in een zorgplan. De individuele doelen waaraan gewerkt wordt evalueren we 3 keer per jaar.