BonneVie beroept zich op de onderstaande grondslagen van de AVG-wet voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens:

– Toestemming van de betrokken persoon:
In het zorgplan geven cliënten vrijwillig toestemming voor de verwerking van hun gegevens. Er wordt ingevuld met welke zorgaanbieder/specifieke personen informatie wordt gedeeld. Client ondertekent het zorgplan indien akkoord.

– Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en het nakomen van een wettelijke verplichting:
BonneVie heeft persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren of sluiten van een overeenkomst. Bijvoorbeeld: voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst met cliënten of het maken van een arbeidsovereenkomst. Daarnaast heeft BonneVie persoonsgegevens nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, o.a. het opstellen en bijhouden van een zorgdossier.

– Gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen:
BonneVie heeft persoonsgegevens nodig om de vitale belangen van cliënten te behartigen en haar medewerkers hierin te bekwamen, denk hierbij aan hoe te handelen bij epilepsie etc.

– BonneVie heeft persoonsgegevens nodig voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen:
Bijvoorbeeld: client kiest ervoor om contactpersonen op te nemen in zijn/haar dossier die in geval van nood gewaarschuwd worden.