DAGBESTEDING

Bij BonneVie wordt uitgegaan van wat de wensen en talenten zijn van jou! Iedere ochtend en middag kiezen we samen welke activiteiten je gaat doen, dus iedere dag is weer anders. Op creatief gebied worden bijvoorbeeld mooie kraamcadeaus, slingers, bedankjes of schilderijen, gemaakt. Heel geschikt voor verkoop aan particulieren. Maar binnen BonneVie worden ook talenten ingezet op het gebied van arbeidsmatige werkzaamheden. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun postverwerking of kleinschalig inpakwerk door BonneVie laten doen.

We maken ook regelmatig een uitje en we zwemmen 1 keer in de maand voor degenen die dit leuk vinden.

We doen computeropdrachten, doen spelletjes en ook bakken we vaak taarten op bestelling.

Voor wie het fijn vindt om buiten BonneVie werkzaamheden te verrichten bekijken we gezamenlijk wat daarin wenselijk en mogelijk is, ook bij bedrijven. Denk daarbij aan; papier versnipperen, kantine schoon maken na de pauze, koffie en thee rond brengen, post weg brengen, een boodschap doen.

Met ieders specifieke talenten heeft BonneVie heel wat te bieden aan onze omgeving!

BEGELEIDING AAN HUIS

Hulp bij administratie, zelf regie hebben, structuur opbouwen, huishoudelijk, weerbaar zijn, steuntje in de rug bij zelfstandig leven.

Zo zelfstandig mogelijk leven. Met alleen ondersteuning waarbij dat nodig is. Er komt een begeleider aan huis die helpt met taken die lastig zijn voor jou om alleen te doen. Dat kan van alles zijn en is bij iedereen weer anders. We stellen gezamenlijk vast wat jou doelen en wensen zijn. Denk daarbij aan; het helpen met formulieren die binnen komen, afspraken maken of mee gaan naar afspraken, structuur in het huishouden aanbrengen, opbouwen van een netwerk, het zoeken naar een baan, aanleren van nieuwe vaardigheden, omgaan met psychische klachten, budgetteren. Dit zijn enkele voorbeelden waarbij BonneVie kan ondersteunen.

Staat jou ondersteuningsvraag er niet tussen en wil je weten of we jou kunnen helpen, vul dan vrijblijvend het contactformulier in met jouw specifieke vraag. Wij zullen daar zo snel mogelijk op reageren.

TRAINING

Ter voorbereiding op zelfstandig wonen of om jezelf te ontwikkelen biedt BonneVie verschillende trainingen aan. De training wordt per cliënt afgestemd en op maat geboden. Je kunt op verschillende manieren een training volgen. In een groepje of 1 op 1 met de trainer. Voor meer info over de mogelijkheden van training neem vrijblijvend contact op.

IN DE MAATSCHAPPIJ

Meewerken bij een school, klussen doen bij bedrijven, inpakwerk, vrijwilligerswerk doen, wij helpen je zoeken naar een geschikt werk buiten BonneVie.

Als jouw wens is om buiten BonneVie te werken dan helpen we jou om je talenten in te zetten zodat je van meerwaarde kan zijn in je omgeving. Dit kan een hele ochtend zijn maar ook bijvoorbeeld een uur papier versnipperen bij een bedrijf. Samen kijken we wat je wensen en mogelijkheden zijn zoeken we bij welk bedrijf of organisatie je terecht kunt.

DOELGROEPEN

Wij kijken niet naar mensen door ze in een ‘hokje’ te plaatsen. Als iemand een ondersteuningsvraag heeft op het gebied van activering, regie nemen over zijn/haar leven, structuur aanbrengen, ondersteuning bij praktische of sociaal emotionele vraagstukken in het dagelijks leven, komen wij graag  om samen met diegene een plan te maken en actie te ondernemen. Veelal hebben deze mensen een indicatie op het gebied van een verstandelijke of lichamelijke beperking, psychische problematiek, beginnende dementie of NAH.

Contra-indicaties:

Agressie of zware psychische problematiek. Verder hebben we geen aangepast toilet of tillift en kunnen er geen beperkende maatregelen worden ingezet.